Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym Przyjaznych Domów.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.przyjazdnedomy.pl

Firma Przyjazne Domy szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu przyjaznedomy.pl, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Pełny dokument polityki prywatności jest do pobrania w poniższym linku.

Formularz Kontaktowy

BIURO SZCZECIN

Smolańska 4 pok. 213, 70-026 Szczecin
Dariusz Krzyżak
kom. 501 520 510
darek@martagajda.pl
info@martagajda.pl

Pracownia projektowa
kom. 504 202 244
projekty@martagajda.pl

BIURO DZIWNÓW

Parkowa 4/2, 72-420 Dziwnów
Tomasz Jankowiak
kom. 601 222 293
tomek@martagajda.pl

Dane do faktur:
Przyjazne Domy Jankowiak i Krzyżak Sp.J.
Lubczyńska 11C, 70-896 Załom
NIP 8561747278